Moje básně

Pomoz Bože...

 

 

Pomoz Bože...

 

Pomoz drahý Bože

od našeho velkého hoře,

můj nejdražší manžel,

teť v bolestech se trápí.

Jsem nešťastná moc,

a je to tak znatelné,

člověk nevěřil by,

jak věci mohou být zřetelné.

Jak velká bolest ve mě je,

 

cítím se strašlivě bolestně.

Jak v těle tak mysli,

jsem celá zmatená.

 

Celé je to sen,

Tak znenadání nás zasáhl,

Viděla jsem  strašný smutek v jeho tváři,

Jeho a naší bezmocnost a to mě trápí...

ulechči mu bolest a žal,

prý vše zas bude dobré,

mě to však přijde smutné.

Pane Bože prosím Tě,

Ať se můj drahý mě navrátí..

V noci koukám na nebe,

a stále myslim na Tebe.

 

Proč si připadám tak smutná,

doufám  že vždycky zůstává naděje!

 

 

Rose...

 

 

 

Angel

 
 

 

 

Kdysi bylo dítě , které se připravovalo na příchod na svět . Jednoho dne se zeptalo Boha  „ „ řekni mi, zítra mě posíláš na svět, ale já jsem ještě moc malé a bezmocné.Co si tam počnu  ? „

Bůh odpověděl : „ mezi mnoha  anděly jsem pro Tebe vybral jedno-

ho z nich . Bude na Tebe čekat a starat se , abys mělo vše. Neopustí

Tě, dokud vše nebudeš umět . „

Dítě odvětilo : „ tady v nebi celý den slyším zpěv, vidím úsměvy a to mi  stačí, abych mohlo být šťastné. Neumím chodit, ani neznám jazyk, kterým mluví lidé .“

„ Tvůj anděl Ti bude říkat nejkrásnější a nejsladší slova a s velkou

trpělivostí a péčí Tě bude učit mluvit i chodit. Časem poznáš vše.“

„A kdo mě bude na světě bránit před zlými lidmi ? „

„Tvůj anděl Tě bude chránit i kdyby měl riskovat svůj vlastní život.

Neboj se ! „

 

Zazněla hudba, zvonečky zazvonily a dítě poznalo, že se musí s Bohem rozloučit. Zlehka se naposledy zeptalo : „ už jsem na odchodu, řekni mi prosím andělovo jméno .“

„ Jméno anděla je bezvýznamné,když ho budeš chtít  přivolat,

stačí zavolat  - maminko !... „

 

 

 

 

Básen Moje

 

Milováni

 

Chtěla bych se s Tebou milovat

a o Tvou lásku chci usilovat.

Láska je podle mě droga,

láska hubí a ničí srdce,

Láska je krásná, láska je svatá,

 láska je nejkrásnější lidský cit,

bez čehož nelze být!

 

Proč ta chvíle pominula,

snad se ještě vrátí?

Já Tě strašně  miluju

vždyť teď se mi život jen krátí.

Věřím v Tebe a Tvou lásku,

nespěchej však víš,

 že moje sdce patří Tobě,

 v každé roční době.

Nezlob se už na mně.

Já vím jen Tě zlobím

a Tvou lásku si už nezasloužím.

 

Už nemám sílu dojít na začátek,

už nemám sílu dojít na konec,

už se mi nechce navracet

a znovu po ní trmácet...

Chtěa bych Tě zlíbat od hlavy až k patě !

Ne! Chtěa bych mnohem, mnohem víc !

Chtěla bych Tě zlíbat na Tvou líc!

A ne nechat tě odejít ...

 

 

Rose....

 

 

 

Ztracené naděje

 

 

Ztracené naděje ,

pláně pokryté květy ...

láska dávno za horou je ,

dala se na výlety .

Ztracené emoce ,

rozčarované moře ...

pluje neznámá lod´,

putuje kamsi k hoře .

Ztracená víra ,

polibek smrti dává ti na čelo smrtka ...

ve víře však schovává se síla ,

nikdy nevíš , co na cestě tě potká ....

Proto měj smysly na pozoru ,

neházej city za hlavu ,

třeba oběví se na obzoru

tisíc vzdálených přístavů .

Do cesty přijde ti člověk ,

jež nabídne ti poháru zapomění ....

z minulosti stane se pravěk ,

vše k lepšímu se změní ..

 

Rose

Básničku věnují mému miláčkovi mé lásce jediné!!!!!

 

 

 

Nahá krása

 

Nahá krása

Tají se mě dech, má krásko!

Ty si nahá kráska růžový květ!

Tvá nahá krása ve mě vše probouzí

a tvé tělo dvě paže bílé,

jak je to milé ...

Jsi zahalené v nadherné růži,

jsi moje krásné tajemno,

co nedá mě spát,

musím na tebe stále vzpomínat...

Stále budu tě Milovat.

Jsi kása, pro kterou chci žít

a nikdy tě neopustit,

chci tě něžně v náruči držeti

a něžně líbati...

Mám jenom chviličku na to ti říct,

co pro mě znamenáš,ale ty to víš...

Rose...

   

 

Polibek

 

 

- V sadě rozvoněly se tulipány ,

me city byly nahle ocarovany .

Z tvou přítomností je nádherný každičký den ...

- zbav mě těch bolestí , řekni - že to není jen sen ?

že nesním když hladím tě po tváři ,

že se mi jen nezdá ,

že mé city jsi poznal ??

Chceš mé city blíže k svému srdci pustit ,

- nebo nemáš zájem ? - nebudu tě nutit .

Však moc se trápím tou láskou k tobě,

mám ty city ukryté hluboko v sobě .

Neřeknu o nich nikomu ,

to smíš vědět jen ty ...

- jsem tak št'astná ,

když mohu líbat tvé rty .

-- Je to jen sen ???

-- či nový začíná den ???

 

Rose...

 

 

 

" Teskné volání"

 

 

Měsíční paprsky pronikají do nitra tvého srdce ,

- bráníš se rozpakům ,

-láska je tvůj životní soudce .

Napětí střídá nespavost ,

čím vděčím za tu posedlost ?

-Posedlost po tvých dotycích ...

lásce a pohlazení po lících ......

Vídám tě ve dne ,

v noci ve svých snech ,

je to krásné ,

cit k tobě roste jak mech .

Někdy však probouzím se s pocitem beznaděje ...

... často se ptám :

Co se to se mnou děje ???

Nevím zda věřit tvým slovům ,

když říkáš že mě miluješ...

Tvá povaha přirovnat dá se ke lvům -

- jako lev se vzdaluješ .

Běžím za tebou ,

hlas mého srdce teskně po tobě pláče ....

Tak vem mě s sebou ,

někdy si přeji být malé ptáče ...

-letět stále nad tvou hlavou ,

střežit tvé sny v noci ......

..... to však není v mé moci .

-zmítám se únavou .

Tvé polibky

dají mi znovu energii ,

bez nich Má LáSKO nepřežiji .

 

Rose....

  

 

" Láska "

 
 
 
 
 
 

Radši se rychle vzpamatuj ,

než zasáhne tě šíp lásky

své srdce stranou opatruj ,

než budeš v něm mít bolestné vrásky .

Na to aby jsi miloval

nepotřebuješ moc ,

všechny city ,kterých jsi kdy litoval

ustupují na velmoc .

Kdo mávne tím proutkem

at' vše se vrátí do normálu ??

Než pohneš oka koutkem ,

poznáš jak málo stačí k tvému málu .

Láska ti podává svou ruku znenadání ,

okouzlí tě tak ,

že jsi náhle k nepoznání .

čarovná síla táhne tě blíž a blíž ....

v tajemnočerné tmě zableskne se kříž .

Kolik lásek ztrácí pomalu smysl ,

kolik lidí se trápí ,

kdy poznáš jak hluboko jsi klesl ...

- proč láska k sobě tě vábí ?

Rose...

 

 

 

Návrat a vzpomínky

 

 

Přichází další deštivé ráno ,

jsem stále bez tebe ,

je to snad osudem dáno ,

že nebudu tě mít nikdy u sebe ???

 

Nemám ani ponětí kde jsi ,

zda miluješ mě stále ,

provází mne zlé sny ,

jakpak to bude dále ?

 

Ten stesk po tobě

horší je než žihadlo vosí ,

marně se svého osudu ptám ,

marně jej prosím .

 

Prosím o urychlení času ,

o tvou přítomnost ,

času však víc je než klasu ,

trápí mne minulost .

 

Minulost v níž byl jsi ke mě zlý ,

krutý , bezcitný .

Jaký bude můj návrat k tobě ?

Budeš zas odmítat mé city ?

-či pevně přitiskneš mě k sobě ???

 

 

Rose

 

 

Je krásné

 

 

Je krásné slyšet Tvůj hlas ,

když slyším jej ,

nevnímám čas .

Je krásné hladit Tvé ruce ,

není nic ,

co přála bych si více .

Je krásné hledět Ti do očí ,

- jak je možné ,

že se člověk do lásky tak namočí ?

Je krásné ve dne Tě vídat ,

je krásné stále na Tebe se dívat .

S Tebou je krásný každý moment ......

Chci zastavit čas

- navždy vnímat nás .

 

Rose....

 

 

 

 

Stesk

 
 
 

 

 

Srdce mi buší jako o závod ,

když Tvá ruka hladí mou tvář ,

mé city k Tobe nejsou podvod ,

snad to poznáš .

Dávám Ti celé srdce své ,

vše co je mé ,

je i Tvé .

Dávám Ti každičký kousek svého těla ,

jen minutku s Tebou být bych chtěla !

 

Zamykám své srdce na tisíc západů ,

patří přeci jen Tobě ,

oddávám se slunci západu ,

mám touhu tisknout Tě k sobě .

 

Proudy vody smáčí můj svetr ,

jak daleko jsi ode mne ....

- není to jen pouhý metr .

Mé srdíčko cítí Tě však stále při sobě ,

pláče , touží po Tobě .

 

 

Roser

 

City jež k tobě chovám

 

 

Mé slzy padají na polštář ,

jsou hořké a slané ,

 

a ty se nikdy nezeptáš

proč mé city k tobě

jsou tak hluboké ,

pevné .

Je to asi tím ,

že padl jsi mi prostě do oka ?

nebo je to věštba samotného proroka ?

Nevím ,jsem zmatená ,

zamilovaná .

Nevím proč ,

nechápu ten silný cit ,

je toho víc

než mohu pochopit.

Den ode dne je to silnější ,

má láska k tobě ještě pevnější .

 

Rose

 

 

Krůček po krůčku

 

Krůček po krůčku

nakračují hodiny ,

sčítají se dny ,

minuty a vteřiny .

 

Krůček po krůčku

nakračují lásky ,

sčítají se rány v srdci

a bolestné sázky .

 

Krůček po krůčku

nakračují lidé ,

sčítají se dohromady ,

kolikpak jich zbyde ???

 

 

Rose

 

 

 

Dvojčátka

 

 

Znám já jedny dvojčátka

 

jsou nádherná děvčátka

 

srdce mají ze zlata

 

a dušičku upřímnou,

 

nadevšecko vznešenou.

 

Jsou to moje zlatíčka,

 

mají skromná srdíčka.

 

Rozdávají radosti

 

ze svojí nádherné skromnosti.

 

Vše co vezmou do hrsti

 

hnedle se jim zatřpití,

 

a jsou z nich dvě rybyčky,

 

zlaté moje holčičky.

Rose

 

O LÁSCE

 

Ještě že Tě lásko mám,

 Chtěla bych s Tebou

 letět k vyšinám,

 milovat se den co den,

 

myslím pořád na víkend...

 

Ještě že Tě lásko mám,

nikomu Tě nenechám,

protože Tě ráda mám

za tebou vždy pospíchám,

ještě že Tě lásko mám,

nikomu Tě neprodám...

 

 

Rose

Moje vlastní Třetí  básnička...

 

 

Mé srdíčko

 

Srdíčko třpytivé Ti ráda dám,

nemysli si lásko, že si tebou jen pohrávám...

 

Milují Tě ze všeho nejvíce

a jsem Tvoje krásná lvice,

 

tak už na nic nečekej

a honem ke mě pospíchej!

Já Tě strašně Miluju,

 

a třipytivé srdíčko,

Ti z Lásky, ráda Daruju...

 

 

 

Rose

Moje vlastní druhá  básnička...

 

 

 

 

 

Já, ač mladičká,

vrhla jsem se do světa,

dva synáčky vychovati

a dobrou matkou jim

ač mladičká býti,

milovat je, vše jim dát

nadevše je zulíbat.

 

Jsoum má drahá potěšení,

nadevše už světě není

mojí drazí synáčkové,

nejdraší mý kolouškové.

Toto teť vám chci jen říct

a jednou tiše ze světa odejít.

Nic si z toho nedělejte,

na světě to takle už má být

chci v srdci s vámi odejít...

 

Rose

 

Moje vlastní první básnička...

 

 

 

 

Vzdálená pomoc...

 

 

Jako ten maják, který do tmy září,

jsi pomocníček náš a vždy se pomoct snažíš...

Jsi naše moc hodná dušička,

poradíš, vždy plná sluníčka!

I když mořské vlny jsou rozbouřené,

Ty vždy máš pro nás srdce otevřené...

Pomocnou ruku nám podáš,

ztracenou sílu vždy dodáš!

My moc prosíme Boha, se slzami v očích,

ať to trápení a bolest dobře skončí!

A přez všechny ty mraky vychází sluníčko...

Děkujem ti Dáši, jsi naše zlatíčko! 

 

darmar a rosi

 

 

 

 

" Teskné volání"

 

 

 

Měsíční paprsky pronikají do nitra tvého srdce ,

- bráníš se rozpakům ,

-láska je tvůj životní soudce .

Napětí střídá nespavost ,

čím vděčím za tu posedlost ?

-Posedlost po tvých dotycích ...

lásce a pohlazení po lících ......

Vídám tě ve dne ,

v noci ve svých snech ,

je to krásné ,

cit k tobě roste jak mech .

Někdy však probouzím se s pocitem beznaděje ...

... často se ptám :

Co se to se mnou děje ???

Nevím zda věřit tvým slovům ,

když říkáš že mě miluješ...

Tvá povaha přirovnat dá se ke lvům -

- jako lev se vzdaluješ .

Běžím za tebou ,

hlas mého srdce teskně po tobě pláče ....

Tak vem mě s sebou ,

někdy si přeji být malé ptáče ...

-letět stále nad tvou hlavou ,

střežit tvé sny v noci ......

..... to však není v mé moci .

-zmítám se únavou .

Tvé polibky

dají mi znovu energii ,

bez nich Má LáSKO nepřežiji .

 

Rose

 

Návrat a vzpomínky

 

 

 

Přichází další deštivé ráno ,

jsem stále bez tebe ,

je to snad osudem dáno ,

že nebudu tě mít nikdy u sebe ???

 

Nemám ani ponětí kde jsi ,

zda miluješ mě stále ,

provází mne zlé sny ,

jakpak to bude dále ?

 

Ten stesk po tobě

horší je než žihadlo vosí ,

marně se svého osudu ptám ,

marně jej prosím .

 

Prosím o urychlení času ,

o tvou přítomnost ,

času však víc je než klasu ,

trápí mne minulost .

 

Minulost v níž byl jsi ke mě zlý ,

krutý , bezcitný .

Jaký bude můj návrat k tobě ?

Budeš zas odmítat mé city ?

-či pevně přitiskneš mě k sobě ???

 

 

Rose

 

 

Moje básnička......

 

Kolik lásek ztrácí pomalu smysl ,

kolik lidí se trápí ,

kdy poznáš jak hluboko jsi klesl ...

- proč láska k sobě tě vábí ?

čarovná síla táhne tě blíž a blíž ....

v tajemnočerné tmě zableskne se kříž .

Láska ti podává svou ruku znenadání ,

okouzlí tě tak ,

že jsi náhle k nepoznání .

Kdo mávne tím proutkem

at' vše se vrátí do normálu ??

Než pohneš oka koutkem ,

poznáš jak málo stačí k tvému málu .

Na to aby jsi miloval

nepotřebuješ moc ,

všechny city ,kterých jsi kdy litoval

ustupují na velmoc .

Radši se rychle vzpamatuj ,

než zasáhne tě šíp lásky

své srdce stranou opatruj ,

než budeš v něm mít bolestné vrásky .

 

Rose

 

 

Přeji hezoučkou sobotu všem přátelíčkům...

 

 

 

 

 

Básnička Péti.......

 

 

 

 

 

" Je krásné ..... "

Je krásné slyšet Tvůj hlas , když slyším jej , nevnímám čas .

Je krásné hladit Tvé ruce , GoldeneMarry není nic , co přála bych si více .

Je krásné hledět Ti do očí , - jak je možné , že se člověk do lásky tak namočí ?

Je krásné ve dne Tě vídat , je krásné stále na Tebe se dívat .

S Tebou je krásný každý moment ...... Chci zastavit čas - navždy vnímat nás .

 

 

Krásné od kamarádky

 

 

 

Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Sen a skutečnost - růže a růžový keř. Sny nás pozvedají z pozemského každodenního života. Obohacují naši budoucnost o nové možnosti. Nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu. Bez snů a ideálů nelze být člověkem. Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.Nesplněná přání jsou krásná, protože trvají. Je-li přání splněno, hyne. Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy. Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy, protože budete brát prostě jen to, co je. Ale pak budete postrádat lásku, protože láska je nalézání svého snu v lidech, kteří jej nemají.

 

 

 

O pejskách

 

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,

žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost

než moje milující srdce.

 

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,

já bych mezi ranami lízal tvé ruce.

Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji

naučí dělat věci, které si přeješ.

 

Mluv se mnou často.

Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,

jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu

když zaslechnu tvoje kroky.

 

Když je chladno a mokro,

prosím nech mne uvnitř,

protože já jsem zdomácnělé zvíře,

které už není zvyklé na drsné podmínky.

 

A já nežádám větší výsadu

než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.

I kdybys neměl žádny domov,

raději bych Tě následoval přes led a sníh,

než odpočívat na nejměkčím polštáři

v nejteplejším domově na světě,

protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

 

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,

protože je Ti nemohu říct, že trpím žízní.

Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,

abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,

chodit vedle Tebe a být připravený a schopný

chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

 

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý

a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.

Raději mne drž jemně ve svých rukou

a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek

a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl

nejbezpečnější ve Tvých rukou.

 

Můj kozoroh

 

 

 

 

Jaká jsi ty?

 

Citliví Kozorozi nejsou zrovna jednoduché povahy. Jejich duševní vlastnosti jsou na vyšší úrovni, jsou inteligentní, ale potřebují nabrat dostatečnou sebedůvěru, aby mohli ukázat, co všechno se v nich skrývá. Jejich život je chvílemi jako na houpačce, optimismus střídá pesimismus, ovšem velkou výhodou je, že z pochmurných nálad se umí bleskurychle vrátit k těm lepším. Je však důležité, aby vedle sebe měli někoho, kdo je bude povzbuzovat a chválit, jinak by se Kozoroh mohl stáhnout a vytvořit kolem sebe nepropustnou bariéru.

Kdo se k tobě hodí?

 

Jednoznačně Panna. Vy dva jste se tak dlouho hledali, až jste se našli. A věř, že vaše láska může trvat věčně. Oba dva jste velmi inteligentní, máte mnoho společných zálib, jednoduše si rozumíte po všech stránkách. Víc emocionálně založený Kozoroh působí zpočátku chladně, proto potřebuje trošku čas, aby se zcela „otevřel“. Panna je pro Kozoroha dokonalou oporou, a stejně tak to platí i naopak. Oba dva jste tak trochu pesimisté, ale navzájem se umíte povzbudit a podržet. Dobrým společníkem ke Kozorohovi je také Býk, jen je potřeba, aby krotil svou nadřazenost.

Komu se vyhnout?

 

Ne úplně ideální je spojení Kozoroha a Raka. Vaše naprosto rozdílné povahy ústí v neustálé problémy, ovšem u některých párů je možné uplatnit rčení, že „opaky se přitahují.“ Nikterak idylický vztah by tě čekal s klukem ve znamení Vah. Vy dva se prostě nechápete a nerozumíte si, tak proč se zbytečně trápit.